TASE JRK NR PRIORITEETSUS MAAKOND VALD/LINN ASUKOHT NIMETUS KAARDIL NIMETUS X_M Y_M LIIK OMANIK/KASUTAJA OMANIKU/KASUTAJA AADRESS JÄÄTPIND ha JÄÄTME KOGUS tonn JÄÄTME KOGUS m3 PINNASES ÜLE SIHTARVU PINNASES ÜLE PIIRARVU PÕHJAVEES ÜLE SIHTARVU PÕHJAVEES ÜLE PIIRARVU REOSTUSANDMED KAUGUS PINNAVEEST KAUGUS ELAMUTEST KAUGUS VEEHAARDEST KAUGUS VEETARBIJAST MÄRKUSED KIK EELARVES (AASTA) INFOKAART
riiklik 1 26 Harju Harku vald Keila-Joa Keila-Joa raketibaas Keila-Joa raketibaas 518096 6586126 naftasaadused, samiin, TEA Harku vald Ranna tee 1 76901 Tabasalu Harju maakond 2,5   1300       TEA, ksülidiin, naftasaadused 1996 700 150 250 150 puhastustööd on lõpetamata (katkesid 1998. A); vajalik seire   TÕENE
riiklik 2 76 Harju Kose vald Kose-Risti Kose-Risti ABT Endine Harju TREV ABT 566950 6559449 naftabituumen, soolaliiv, naftasaaduste setted Kose vald Hariduse 1, Kose, Harjumaa     87         2001 1600 220 500 220 lahtine reostus likvideeriti 2004.a 2004 TÕENE
riiklik 3 19 Harju Keila vald Paldiski linn Sadama tn 28 Paldiski keskkatlamaja Keskkatlamaja 503785 6579387 masuut, küttemasuut, põlevkiviõli Paldiski linn Sadama 9 76806 Paldiski 31   55000   masuut, küttemasuut, põlevkiviõli naftasaadused PAH 1997 800 0 500 300 JKR likvideerimata. Taotlus likvideerimistööde abiks tegemata. Saneerimiskava koostatud   TÕENE
riiklik 4 74 Harju Maardu linn Narva mnt 27a Tallinna naftabaas Tallinna naftabaas (EK terminaal) 554857 6591628 naftasaadused, masuut AS Termoil Vana-Narva mnt 27A 74114 Maardu                 100 500 0 0 jääkreostuse uuringud vajalikud   TÕENE
riiklik 5 8 Harju Nissi vald Jaanika küla Riisipere ABT Riisipere ABT 518421 6554193 naftasaadused OÜ AP-Terminal Suur-Sõjamäe 10, Tallinn 1   43536   naftasaadused, fenoolid   naftasaadused, fenoolid 2002 1700 220 800 0 osaliselt on maasisesed hoidlad põlevkiviõli jääkidega, reostusuuringud on tehtud; jäägid on antud koos reostunud pinnase (41000 m3) mahtudega   TÕENE
eriti ohtlik 6 37 Harju Raasiku vald Aruküla alevik Aruküla põhjaveereostus Aruküla põhjaveereostus 561041 6581416 kütteõli, diiselkütus, aromaatsed süsiviesinikud, trafoõli, PAH Raasiku vald Tallinna mnt 24 75201 Aruküla Harjumaa 79,6           BTEX 2000 3500 0 0 0 põhjavee seire katkes 2000.a   TÕENE
riiklik 7 53 Harju Saue vald Ääsmäe küla Ääsmäe põhjaveereostus Ääsmäe põhjaveereostus 528087 6567024 tolueen Saue vald Veskitammi 4 76401 Laagri alevik LAAGRI 27           tolueen 2000 1700 200 300 200 JRK on satbiliseerunud, vajalik on perioodiline kontroll, veevarustuse küsimused pole kõigile elanikele JRK-s lahendatud   TÕENE
riiklik 8 75 Harju Tallinna linn Petrooli tn 6/8 Tallinna kütuseterminal Endine Eesti Kütuse terminal 544183 6589603 naftasaadused, fenoolid, aromaatsed süsivesinikud, PAH Tristania OÜ alates 2002 Nafta 1, 10152 Tallinn       naftasaadused PAH   naftasaadused, aromaatsed süsivesinikud, PAH, 2-aluselised fenoolid 1999 500 50   1400 andmeid pinnase ja põhjavee jääkreostuse kohta pole, vajalikud on reostusuuringud   TÕENE
riiklik 9 61 Harju Tallinna linn Kopli 103 Balti laevaremonditehas Balti laevaremonditehas 537323 6591961 galvaanika, tsüaniidi jäätmed, naftasaadused Balti Laevaremonditehas (BLRT Grupp) Kopli 103, 11712 Tallinn             naftasaadused 2000 0 200   200 vajalikud on täiendavad pinnase ja põhjavee jääkreostuse uuringud   TÕENE
riiklik 10 65 Harju Tallinna linn Suur-Sõjamäe tn 36a; Kesk-Sõjamäe 5a AS Estonian Air kütusebaas Tallinna Lennujaam (AS Estonian Air kütusebaas ja laadimissõlm) 546891 6587008 naftasaadused, aromaatsed süsivesinikud, etüülbenseen, ksüleen Kütuseladu - AS Estonian Air; laasimissõlm - Monik OÜ Estonian AIR - Lennujaama tee 13; Monik OÜ - Suur-Sõjamäe 30 0,63   4500     etüülbenseen, ksüleen   2001 750 150   50 mahutijäägid ja pinnase jääkreostus likvideeriit 2001.a, põhjavee reostuse likvideerimisega pole tegeldud 2001 TÕENE
riiklik 11 41 Harju Tallinna linn Kauba tn 3a Tallinn Väike veduridepoo Tallinn Väike veduridepoo; Edela Raudtee As Tallinna depoo 542452 6586768 naftasaadused, masuut, diiselkütus, õlid, PAH Edelaraudtee AS Kaare 25 72213 Türi         naftasaadused, PAH   naftasaadused, PAH 2001 1100 120 750   pinnase ja põhjavee jääkreostuse likvideerimine pooleli. Vajalikud täiendavad reostusuuringud 2001 TÕENE
riiklik 12 52 Harju Tallinna linn Ristiku-Kopli-Telliskivi-Heina tänavate vaheline ala ER Kopli Kaubajaam ER Kopli Kaubajaam 540856 6589774 õli, diiselkütus, naftasaadused, PAH AS Eesti Raudtee Pikk 36, Tallinn 15073         naftasaadused, PAH   naftasaadused, PAH 2000 800 20   25 maapinnalähedane põhjavesi ja pinnas on reostunud. Mingeid meetmeid jääkreostuse likvideerimiseks pole tehtud   TÕENE
riiklik 13 63 Harju Tallinna linn Kose tee 9 (Scheeli mõis) Kose katlamaja Balti laevastiku mereväe linnak nr 108 Katlamaja 548152 6591902 masuut, muud naftasaadused Kose Koolituskeskuse OÜ; perek Scheel koolituskeskus: 0,07 55 900       naftasaadused   50 0 1900 450 puhastustööd on lõpetamata; ala on valveta   TÕENE
riiklik 14 59 Harju Tallinna linn Tööstuse 54a Miinisadam Tallinna lahe miinisadam 540923 6590805 pils, ballastvesi, naftasaadused, aromaatsed süsivesinikud, PAH, PCB Eesti Kaitsevägi, Balti mereväeeskaader. Tööstuse 54, 10402 Tallinn 0 10,5 11 naftasaadused, aromaatsed süsivesinikud, PAH, PCB raskmetallid   naftasaadused, PAH 2004 0 250   650 teha on vaja sadama akvatooriumi uuring ja sealse reostuse likvideerimine 2002 TÕENE
riiklik 15 20 Harju Tallinna linn Kopli poolsaare Kopli lahe mereäärne maa-ala Kopli poolsaare sadamad Kopli poolsaare mereäärne maa-ala 537851 6591180 naftasaadused Bekkeri s - OÜ Rasmusson; Meeruse s - AS Astarta; Vene-Balti s ja Piirvalvesadam - Vene-Balti Sadam OÜ (BLRT Grupp) OÜ Rasmusson - Marati tn 14; AS Astarta - Kopliranna 49; BLRT Grupp - Kopli 103             naftasaadused 2000 0 200   100 pinnase jääkreostuse likvideerimine lahtistest kaevistest katkes 2001.a; likvideerimist vajavad mahutite setted ja naftasaaduste ehitised 2001 TÕENE
eriti ohtlik 16 12 Harju Vasalemma vald Ämari lennuväli Ämari lennuväli Ämari lennuväli 511895 6568946 lennukipetrool, diiselkütus, kütteõli EV Kaitseministeerium Sakala 1 15094 Tallinn 237   2000   naftasaadused   lennukipetrool, diiselkütus, kütteõli 2001 600 300   300 Pinnasereostuse puhastamine lahtise kraavitusega toimub alates 2001.a ja jätkub. Vajalik on põhjavee seire.   TÕENE
eriti ohtlik 17 45 Hiiu Kärdla linn Ümarmäe Ümarmäe katlamaja Ümarmäe katlamaja 428322 6539898 põlevkiviõli Kärdla linn Uus 1 92413 Kärdla 30           naftasaadused, fenoolid 1993 0 0 1000 0 reostunud veega piirkonnas on veevarustus elenikele lahendatud 2003 TÕENE
riiklik 18 64 Hiiu Kärdla linn Väike-Sadama Kärdla naftabaas endine Eesti Kütuse naftabaas 428077 6541599 diisel, ahjukütus, bensiin Kärdla linnavalitsus Uus 1, Kärdla 1             2001 100 150 2500 150 soov puhastada elutsooni piirnormidele vastavaks 2002 TÕENE
riiklik 19 77 Hiiu Pühalepa vald Kapasto karjäär Kapasto ABT endine Hiiu KEK-i asfaltbetoonitehas 426972 6531347 naftabituumen, põlevkivibituumen, masuut, katusemastiks Saarte Teedevalitsus Hiiu osakond Posti 4, Kärdla     229         2003 1400 3500   3500 ohtlikud ained koristatud 2004.a, pinnase naftasaaduste sisaldus alla 500 mg/kg, puurkaevu vesi puhas; 2004 TÕENE
riiklik 20 66 Ida-Viru Jõhvi linn Sompa tn 40 Edise aheraine ladestus Endise põlevkivikaevanduse nr 2 aheraineladestu põlenud puistangud 1 ja 2 692305 6585061 põlevkivi rikastusjäägid, PAH, fenoolid, õlid riik   3,3 1898000   fenoolid       2003 1700 200 230 200 vältima peab põlengukollete avamist, vajalik on ladestu rekultiveerimine   TÕENE
riiklik 21 42 Ida-Viru Kohtla vald Peeri küla Kukruse aheraine ladestus Endise Kukruse kaevanduse põlenud aheraineladestus. 687965 6588926 põlevkivi rikastusjäägid, PAH, fenoolid, õlid riik   3,8 1315200     naftasaadused, aromaatsed süsivesinikud, naftaleen, 1-aluselised fenoolid fenoolid, PAH     1300 150 300 320 Põlengukolded tuleb kustutada, vajalik on ladestu rekultiveerimine   TÕENE
riiklik 22 67 Ida-Viru Kohtla-Järve linn Käva linnaosa Käva aheraine ladestus Endise kaevanduse Käva 2 põlenud aheraine ladestus 686814 6586895 põlevkivi rikastusjäägid, PAH, fenoolid, õlid riik   7,56 982000             2700 120 650 120 vältima peab põlengukollete avamist, vajalik on ladestu rekultiveerimine   TÕENE
eriti ohtlik 23 3 Ida-Viru Kiviõli linn   Kiviõli poolkoksi ladestus Kiviõli poolkoksi ladestus 667076 6583859 põlevkiviõli, fenoolid, toueen, ksüleen, stüreen, naftaleen, PAH, indeenirea süsivesinikud AS Viru Keemia Grupp Järveküla tee 14 30328 Kohtla-Järve 80   400000   põlevkiviõli, fenoolid, toueen, ksüleen, stüreen, naftaleen, PAH, indeenirea süsivesinikud   põlevkiviõli, fenoolid, toueen, ksüleen, stüreen, naftaleen, PAH, indeenirea süsivesinikud 2002 800 350 0 0     TÕENE
riiklik 24 34 Ida-Viru Kohtla-Järve linn Ahtme mnt 86 Ahtme mnt 86 ABT Ahtme mnt 86 asfaltbetoonitehas 695367 6579900 põlevkiviõli, bituumen, asfalt, krgekütteõli As Tref Tguri 55, Tartu     599           300 220 1000 380 reostusuuringud on vajalikud;   TÕENE
riiklik 25 7 Ida-Viru Kohtla-Järve linn Ahtme mnt 88 Ahtme mnt 88 ABT Ahtme mnt 88 asfaltbetoonitehas 695012 6579843 põlevkiviõli, masuut, naftasaadused, bituumen AS Coniery Jõhvi küla 12, Jõhvi vald 41541, Ida-Virumaa     383           600 300 1000 1000 reostusuuringud on vajalikud; reostamine jätkub   TÕENE
riiklik 26 68 Ida-Viru Kohtla-Järve linn Sompa linnaosa Rutiku aheraine ladestus Rutiku aheraine ladestus 686127 6582981 põlevkivi rikastusjäägid, PAH, fenoolid, õlid riik   13 3856000             2500 300   250 vältima peab põlengukollete avamist, vajalik on ladestu rekultiveerimine   TÕENE
riiklik 27 43 Ida-Viru Kohtla-Järve linn Sompa linnaosa, kaevanduse tööstusterritoorium Sompa aheraine ladestus Sompa kaevanduse vana aheraine ladestus 686096 6580655 põlevkivi rikastusjäägid, PAH, fenoolid, õlid riik   3,7 1005700       fenoolid, PAH     300 50 300 1200 Põlengukolded tuleb kustutada, vajalik on ladestu rekultiveerimine   TÕENE
eriti ohtlik 28 1 Ida-Viru Kohtla-Järve linn ja Lüganuse vald Aa küla Kohtla-Järve poolkoksi ladestus Kohtla-Järve poolkoksi ladestus 683280 6588541 põlevkiviõli, fenoolid, tolueen, ksüleen, stüreen, naftaleen, PAH, indeenirea süsivesinikud, arseen riik, kasutaja - AS Viru Keemia Grupp kasutaja aadress - Järveküla tee 14 30328 Kohtla-Järve 400   6000000   põlevkiviõli, fenoolid, tolueen, ksüleen, stüreen, naftaleen, PAH, indeenirea süsivesinikud, arseen   põlevkiviõli, fenoolid, tolueen, ksüleen, stüreen, naftaleen, PAH, indeenirea süsivesinikud, arseen 2001 0 800 500 500 ainuüksi fuusse on 83300 m3, lisaks veel territooriumil ja piirdekraavides olev fenoolne vesi. Lisaks õhu ja pinnasereostus   TÕENE
riiklik 29 48 Ida-Viru Narva linn Rahu 1 Narva ABT Narva asfaltbetoonitehas 735775 6589156 bituumen, ahjukütus, masuut, naftabituumen, asfalt OÜ VK Headus Juhkentali 14, 20308 Narva     24           850 800 1200 1000 reostusuuringud on vajalikud;   TÕENE
eriti ohtlik 30 10 Ida-Viru Narva linn Elektrijaama tee 92, Elektrijaama tee 106 Balti SEJ tuhaladestused Balti Elektrijaama tuhaväljak 1 ja 2 732110 6585049 põlevkivikoldetuhk, kõrge leeliselisusega vesi, naftasaadused, PAH, fenoolid, CrVI AS Narva Elektrijaamad Elektrijaama tee 59 21004 Narva 315 143830932         fenoolid, naftasaadused   0 400 0 0 tuhaväljak nr 2 suletakse lõplikult 2006.a lõpuks, väheneb settetiikide pindala   TÕENE
eriti ohtlik 31 62 Ida-Viru Sillamäe linn Kesk tn 2 Sillamäe jäätmehoidla Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla 712055 6591864 raskmetallid, radioaktiivsed jäätmed, happed, kloriidid, fluoriidid AS Silmet Grupp Suur-Karja 5 10140 Tallinn 34,6 8000000             0 800 900 700 jäätmehoidla suletakse lõplikult 2006.a lõpuks; seire jätkub   TÕENE
eriti ohtlik 32 11 Ida-Viru Vaivara vald Auvere küla Esti SEJ tuhaladestused Eesti SEJ tuhaväljak 724524 6579126 põlevkivikoldetuhk, naftasaadused, fenoolid, PAH, VOC AS Narva Elektrijaamad Elektrijaama tee 59 21004 Narva 486 109410424       naftasaadused, fenoolid PAH, halogeenorgaanilised ühendid   400 125   125 tuhaväli jääb kasutusse; töid ohtliku reostuskolde sulgemiseks ei ole tehtud   TÕENE
riiklik 33 5 Ida-Viru Vaivara vald Soldina Soldina naftabaas Ida-Viru naftabaas 731044 6588447 naftasaadused, fenoolid, aromaatsed ühendid OÜ Arsaco Herilase 7 12917 Tallinn             aromaatsed ühendid, fenoolid, naftasaadused 2000 1200 100   0 80 m3 mahutijääke ja 1800 m3 reostunud pinnast. Reostusuuringud ja reostuse likvideerimise kava tehtud 2004.a.   TÕENE
riiklik 34 6 Jõgeva Jõgeva vald Viruvere küla Viruvere ABT Viruvere ABT 633939 6515168 bituumen, masuut, põlevkiviõli As Viruvere Puu; Valmeko OÜ Viruvere puu: Viruvere küla, Jõgeva vald     479           200 100   0 reostusuuringud on vajalikud; jääke sisaldavad mahutid katki lõigatud; ala on valveta   TÕENE
eriti ohtlik 35 51 Järva Paide vald Sillaotsa Sillaotsa ABT Sillaotsa endine Teedevalitsuse asfaltbetoontehas 591715 6530375 põlevkiviõli, naftabituumen, masuut Järva Teedevalitsus Mäo tee 1 72751 Sillaotsa Järvamaa         naftasaadused, põlevkiviõli saadused naftasaadused benseen 2001 800 800 1200 0 mahutijääkide ja reostunud pinnase likvideerimine lõpeteti 2001.a, vajalik on põhjavee seire 2001 TÕENE
riiklik 36 58 Lääne Haapsalu linn Lihula mnt 18 Haapsalu ABT endine Lääne teedevalitsuse ABT 473848 6531687 naftabituumen, põlevkiviõli, põlevkivibituumen As Level Pikk 69, Kuressaare     54           200 250 450 450 reostusuuringud on vajalikud; maapealne reostus avatud sademetele   TÕENE
riiklik 37 47 Lääne-Viru Laekvere vald Kellavere Laekvere ABT endine Laekvere ühismajandi ABT 644194 6552295 bituumen FIE Tõnis Hiielaid Laekvere, Lääne-Virumaa, GSM 050 333 68     10           2500 190 2200 190 tahked jäägid; ala on valveta   TÕENE
eriti ohtlik 38 30 Lääne-Viru Rakvere linn Moonaküla Moonaküla pohjaveereostus Moonaküla põhjaveereostus 633065 6582379 diiselkütus, ahjukütus, põlevkiviõli Rakvere linn Tallinna 5, Rakvere 27             1997 350 0 250 0 stabiliseerunud; veevarustus rajatud   TÕENE
eriti ohtlik 39 31 Lääne-Viru Sõmeru vald lennuväli Rakvere helikopterite lennuväli Rakvere helikopterite lennuväli 634180 6583384 lennukikütus, diiselkütus jm naftasaadused Põhja piirivalve piirkond Süsta tn 15, Tallinn 0.25           naftasaadused 1993 300 70   70 veevarustus ühele reostunud kaevuveega talule lahendatud   TÕENE
riiklik 40 13 Lääne-Viru Rakvere vald Päide küla Pahnimäe ABT Pahnimäe ABT 631032 6586401 masuut, põlevkiviõli, õli As Talter Betooni 28, Tallinn     241         2000 220 120   130 mahutijääkide ja reostunud pinnase likvideerimistööd pooleli (2004.a), vajalikud on pinnasereostuse uuringud 2004 TÕENE
riiklik 41 17 Lääne-Viru Tammsalu linn Tööstuse tn Tamsalu liipriimmutustehas Tammsalu liipriimmutustehase põhjaveereostus 619790 6559059 põlevkiviõli, masuut, bituumen FIE Viktor Jullinen GSM 050 51 497     300       naftasaadused; fenool; p,m-kreosool 2001 3000 190 700 80 mahutijääkide ja reostunud pinnase likvideerimistööd pooleli (2004.a), vajalikud on pinnase reostusuuringud; veevarustus reostunud kaevuveega taludele on lahendatud; 2003 TÕENE
eriti ohtlik 42 9 Lääne-Viru Tapa linn Tapa sõjaväelennuväli Tapa lennuväli Tapa sõjaväelennuvälja petroolireostus 612294 6568690 lennukipetrool: lenduvad aromaatsed süsivesinikud, PAH, fenool, klorofenool, bifenüül EV Kaitseministeerium Sakala 1 15094 Tallinn 1650           lenduvad aromaatsed süsivesinikud, PAH, fenoolid, kloorfenoolid, bifenüülid, naftasaadused 2000 500 0 0 0 põhjavee puhastamine katkes 2000.a. Vajalik on jätkata seiret ja perioodilisi puhastustöid. 2002 TÕENE
riiklik 43 29 Lääne-Viru Tapa linn Hommiku pst 31 Tapa veduridepoo Tapa veduridepoo 612603 6571490 põlevkiviõli (fenoolid), naftasaadused (diiselkütus, õlid, määrdeained) As Eesti Raudtee Pikk 36 15073 Tallinn         naftasaadused, fenoolid   naftasaadused, fenoolid 2004 100 25 400 25 2003-2004. a tehti veduridepoo territooriumil põhjavee puhastustöid   TÕENE
riiklik 44 38 Lääne-Viru Tapa linn Valve tn 29 Tapa vagunidepoo Tapa vagunidepoo 610980 6571385 põlevkiviõli (fenoolid), naftasaadused (diiselkütus, õlid, määrdeained) As Eesti Raudtee Pikk 36 15073 Tallinn         naftasaadused, fenoolid   naftasaadused, fenoolid   1200 250 600 300 2001.a likvideeriti väike osa jääkreostusest. Põhjalikke uuringuid ja likvideerimistöid ei planeerita   TÕENE
riiklik 45 40 Lääne-Viru Rakvere vald Lasila küla Lasila ABT Lasila ABT 624616 6569261 bituumen, masuut, kukersool, põlevkiviõli As Lasila Betoon Näpi tee 10, Rakvere linn     163           50 550   75     TÕENE
riiklik 46 36 Lääne-Viru Rakvere Narva tn 27a Rakvere naftaterminaal Rakvere naftaterminaal 635549 6582527 naftasaadused, bensiin, diisel, masuut OÜ Tarkoil Peterburi tee 2 11415 Tallinn             naftasaadused 2000 300 60 2500 60 jääkreostuse maht vajab selgitamist.   TÕENE
riiklik 47 50 Lääne-Viru Sõmeru vald Roodevälja küla Roodevälja ABT Roodevälja ABT 635388 6583667 kütteõli, naftabituumen As Raktoom Sõmeru vald, Lääne-Virumaa     43           200 150 225 150 reostusuuringud on vajalikud;   TÕENE
riiklik 48 49 Põlva Põlva linn Jaama tn 71 Jaama tn 71 EPT naftabaas endine Põlva EPT naftabaas 681971 6440846 kerged kütused, õli Valkesk Kütus OÜ Raudtee 7, Põlva 0.22             1998 600 50 350 35     TÕENE
riiklik 49 73 Põlva Põlva linn Raudtee tn 7 Raudtee tn 7 EPT naftabaas Endine Põlva EPT naftabaas 681698 6441025   Valkesk Kütus OÜ Raudtee 7, Põlva                 500 450 250 250     TÕENE
riiklik 50 69 Põlva Põlva linn Käisi 11 Polva masuudihoidla endine Põlva masuudihoidla 679906 6439111 masuut Põlva Jõujaam AS Käisi 11, Põlva                 500 50 100 100   2001 TÕENE
riiklik 51 16 Põlva Põlva vald Tromsi küla Kuremäe ABT Kuremäe ABT 684737 6437040 naftabituumen, põlevkiviõli, kreosoot As Avraal Lao 5, Põlva     68           500 300   100 reostusuuringud on vajalikud; ala on valveta   TÕENE
riiklik 52 60 Pärnu Pärnu linn Niidu tn 17 endine Pärnu naftabaas endine Pärnu naftabaas 531937 6473091 naftasaadused As Karo Mets Niidu 17, Pärnu 0,08             1997 1500 50 5000 100 jääkreostuse likvideerimiene toimus 2003. a 2003 TÕENE
riiklik 53 4 Pärnu Sauga vald Sauga alevik Pärnu TV ABT endine Pärnu TV ABT 529845 6476977 naftabituumen, masuut, põlevkiviõli, vanad õlid Oü Magistraal; Pärnu Teedevalitsus Magistraal: Lauka tee 4, Sauga; Pärnu TV: Suur-Posti 20, Pärnu     596           10 250 9000 30 reostusuuringud on vajalikud; toimub reostamine; maa seest immitseb naftabituumeni või põlevkiviõli jääke 2004 TÕENE
riiklik 54 28 Rapla Raikküla vald Metsatalu katastriük Raikküla ABT endine Rapla KEK ABT 540080 6532722 masuut, bituumen, kukersool, põlevkiviõli, lahustid, lakid, formaldehüüd Oü Owners Tallinn, Tondi 44-4                 200 80 2500 100 jääkreostuse likvideerimiene toimub 2003. a; reostusuuringud on vajalikud; ala on valveta 2003 TÕENE
eriti ohtlik 55 32 Rapla Rapla vald Ülejõe küla Tiitsu ABT Tiitsu bituumenibaas 548503 6541212 naftasaadused As Teede REV-2 Viljandi mnt 94 79514 Rapla             naftasaadused 1999 0 50 1300 50 lahtine reostus likvideeriti 2003.a. Vajalikud on pinnasereostuse uuringud ja veevarustuse lahendamine elanikele. 2002 TÕENE
riiklik 56 70 Saare Kaarma vald Laheküla Kellamäe ABT Kellamäe ABT 409060 6459525 naftabituumen, põlevkiviõli, kergekütteõli As Saare Erek Tallinna 9, Kuressaare                 750 25 5300 0 reostusuuringud on vajalikud endiste maasiseste hoidlate alal   TÕENE
riiklik 57 15 Saare Kärla vald Kõrkküla küla Kõrkküla ABT Kõrkküla ABT 396982 6459094 asfalt, tuhk, slakk, naftabituumen, masuut Oü Saare Saba ja Sarved Kärla vald 93824, Meelis Sepp GSM 052 98 880     78           100 300 5700 150 reostusuuringud on vajalikud; ala on valveta; jääke sisaldavad mahutid katki lõigatud   TÕENE
riiklik 58 56 Tartu Nõo vald Laguja küla Laguja õlijärv Laguja õlijärv 643975 6449659 naftasaadused Nõo vald Voika 23 Nõo 0.98   10000     fenoolid   2003 500 350 6500 0 jääkreostuse likvideerimine toimus 2002...2004. a. Reostunud pinnase kompostimine lõpetatakse 2005. a. Reostuse maht on tinglik, antud 1997. a andmetel (500 m3) 2001; 2002; 2003; 2004 TÕENE
riiklik 59 46 Tartu Luunja vald Raadi lennuväli Raadi lennuväli Raadi lennuväli ja raketibaas 662491 6476729 naftasaadused, samiin riik   800 377354,9     naftasaadused, samiin       0 100 1200 100 jääkreostuse likvideerimistööd pooleli. Raadi järve põhjasette reostunud.   TÕENE
riiklik 60 33 Tartu Tartu vald Kobratu küla Kobratu ABT Kobratu bituumenibaas 662494 6485154 masuut As Mantrum Lähte 36/21, Lähte, Tartu maakond     340           500 350   350 jääkreostus koondatud ühte hoidlasse, mahutid likvideeritud   TÕENE
riiklik 61 24 Tartu Tartu vald Kärkna küla Kärkna ABT Tartu ABT 654731 6483389 põlevkiviõli, masuut, bituumen, kuumutusõli As Tref; As Olerex Vara, AS Ikodor AS Olerex Vara: Tähe 116, 51013, Tartu     628         1998 45 200 250 100 reostusuuringud on vajalikud;   TÕENE
riiklik 62 27 Valga Helme vald Jõgeveste küla Härma ABT Härma ABT 614664 6432530 naftabituumen, põlevkiviõli, masuut, pigi As Valmap Grupp Mati Mõtus, tel.: 07 666 372     138           75 300 1500 300 reostusuuringud on vajalikud; ala on valveta   TÕENE
riiklik 63 22 Valga Tolliste vald Tõlliste küla Tsirguliina ABT Tsirguliina ABT 629595 6417424 masuut Teede REV-2 Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn     218         2001 10 400 1800 50 reostusuuringud on vajalikud   TÕENE
riiklik 64 25 Valga Valga linn Kuperjanovi 103 Priimetsa ABT endine Valga Teedevalitsuse Priimetsa ABT 623401 6406820 Põlevkiviõli, fenoolid, naftasaadused Eduard Koop GSM 056 499 774     450         1994 0 15 2000 15 reostusuuringud on vajalikud; ala on valveta, vajalikud on kontrollproovid pinnaveest, maa seest immitseb põlevkiviõli saadusi   TÕENE
riiklik 65 21 Viljandi Olustvere vald Jaska küla Jaska ABT endine Viljandi teedevalitsuse ABT 591162 6489285 mootorikütus, ahjukütus, hüdroõli, bituumen, põlevkiviõli, vanad õlid Viljandi Teedevalitsus, As Ratex Viljandi Teedevalitsus: Riia mnt 1, Viljandi; As Ratex: Tartu mnt 13 Tallinn     1063           100 150 2000 0 reostusuuringud on vajalikud; ala on valveta, taotlus reostuse likvideerimiseks esitati 2003.a, kuid töid ei toimunud 2002 TÕENE
riiklik 66 14 Viljandi Paistu vald Holstre-Nõmme Holstre-Nomme ABT Endine Viljandi KEK ABT 596857 6464745 naftabituumen, kütteõli Henn Moora GSM 052 76 810 4   213           0 350   60 reostusuuringud on vajalikud; ala on valveta; jääke sisaldavad mahutid katki lõigatud   TÕENE
riiklik 67 71 Viljandi Viljandi linn Reinu tee 18 Viljandi naftabaas endine Viljandi naftabaas 592147 6469386 bensiin, määrdeõlid, kütteõlid ja diiselkütus Oü Oktaan Ekspert Reinu tee 18, Viljandi                 1000 160 1100 150 reostusuuringud on vajalikud   TÕENE
riiklik 68 39 Võru Võru vald Kose tee 8 Voru naftaterminal endine Võru Naftaterminal 679352 6412809 õli Oü Smartoil Toompuiestee 21, Tallinn     1688         2002 1100 100 1800 500     TÕENE
riiklik 69 2 Võru Võru vald Umbsaare küla Umbsaare ABT Võru ABT 682474 6413297 põlevkiviõli, põlevkivibituumen, naftabituumen As H-Central, PNK-grupp OÜ H-Central: Haanja vald, 65101; PNK-grupp: Vastselina vald, 65201     1809     naftasaadused, fenoolid   2002 50 200 1700 150 reostusuuringud on vajalikud PNK Grupp OÜ alal; ala on valveta 2002 TÕENE
riiklik 70 35 Harju Rae vald Lagedi Lagedi ABT Lagedi ABT 552296 6585403 masuut, naftabituumen OÜ Harbet; Annes Kabel Oü Harbet: Killustiku 8, Lagedi; Annes Kabel: GSM 050 25 550     435       PAH, naftasaadused, fenoolid 2002 750 220 600 220 olemasolev maasisene hoidla sisaldab naftabituumenit; reostusuuringud on tehtud   TÕENE
riiklik 71 18 Jõgeva Põltsamaa vald Pauastvere küla Põltsamaa ABT Põltsamaa ABT 616795 6505729 põlevkiviõli Põltsamaa vald Viljandi mnt 3, Põltsamaa           naftasaadused     1200 100   50 reostusuuringud on vajalikud; maa seest immitseb põlevkiviõli   TÕENE
riiklik 72 44 Lääne Risti vald Risti alevik Risti ABT Risti teemeistri ABT 502475 6539687 põlevkiviõli ja bitumen Pärnu teedevalitsus Lääne osakond Talinna mnt 70; Haapsalu 90401 2 50000     PAH, naftasaadused, fenoolid   PAH, naftasaadused, fenoolid 2001 250 40 250 300 pinnasereostuse uuringud on tehtud; kontrollproovide vajalikkus Vihterpalu jõe algusest; jääkideks on reostusnud pinnas 2001 TÕENE
riiklik 73 23 Põlva Põlva Himmaste küla Põlva ABT Põlva Teedevalitsuse asfaltbetoonitehas 683343 6440385 naftabituumen, põlevkiviõli, põlevkivibituumen, trafoõli As Põlva Teed Võru 29, Põlva     8           1000 100 750 100 reostusuuringud on vajalikud;   TÕENE
riiklik 74 55 Saare Valjala vald Tõnija küla Maadevahe ABT Maadevahe ABT 438448 6473382 põlevkiviõli Saarte Teedevalistus Marientali tee 27, Kuressaare             naftasaadused, fenoolid 2002 20 1100 5000 1100 JRK uuritud; pinnase- ja põhjaveereostuse likvideerimine lõpetamata 2001; 2004 TÕENE
riiklik 75 57 Pärnu Pärnu linn Papiniidu 5 Pärnu Kommunali ABT endine Pärnu Kommunali ABT 532221 6470776 bensiin, põlevkiviõli, naftabituumen As Minu Vara Lääne Papiniidu 5, Pärnu     168           10 50 2700 300 on maasisene naftabituumeni hoidla   TÕENE