Kontakt
Eik_Eller

Eik Eller

Ehitusgeoloogia
E-post: eik@maves.ee
Telefon: 517 5796

Anne_Karri

Anne Karri

Raamatupidaja
E-post: anne@maves.ee
Telefon: 656 7300, 509 3438

Karl

Karl Kupits

Üldjuhtimine, jäätmed, veemajandus, KMH, KSH, keskkonnauuringud
E-post: karl@maves.ee
Telefon: 656 7300, 509 3437

Toomas_Kupits

Toomas Kupits

Puurkaevud, keskkonnaseisundi hindamine
E-post: kupits@maves.ee
Telefon: 504 1059

Madis_Metsur

Madis Metsur

Veemajandus, keskkonnaekspert
E-post: madis@maves.ee
Telefon: 508 3765

Kadri

Kadri Normak

Veemajandus, veeproovid, KSH
E-post: kadri@maves.ee
Telefon: 508 7013

Artto

Artto Pello

Keskonnaspetsialist
E-post: artto@maves.ee
Telefon: 5623 7394

Salu

Mati Salu

Geoloogilised uuringud, keskkonnauuringud
E-post: mati@maves.ee
Telefon: 518 5395

Indrek_Tamm

Indrek Tamm

koostööpartner

Hüdrogeoloogia

E-post: indrek@maves.ee
Telefon: 656 5428, 508 3764

Tuuli

Tuuli Vreimann

Keskkonnaspetsialist
E-post: tuuli@maves.ee
Telefon: 5198 7605