Aruandega “Nitraaditundliku ala tegevuskava koostamine põllumajandusliku tootmise mõju vähendamiseks pinna- ja põhjaveele” on võimalik tutvuda

  • Aktsiaseltsis Maves – telefon 6567 300 kontaktisikud: Silver Riige ja Tiiu Valdmaa
  • Keskkonnaministeeriumi veeosakonnas – tlefon 6262 851 kontaktisik: Tiiu Raia