Tellija: Järvamaa keskkonnateenistus

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Seoses Eesti Euroopa Liitu astumisega on meie keskkonnaalane seadusandlus pidevas muutumises. Samal ajal areneb pidevalt põllumajandustootmine, mida soodustavad EL rahastamisvõimalused (Riiklik Arengukava 2004-2006 ja Maaelu Arengukava 2004-2006). Selleks, et muutustega kaasas käia ja saada ülevaadet toimuvast, unustamata ära looduskeskkonna säilitamise tähtsust, tuleb pidevalt teavitada maaelanikkonda ja põllumajandustootjaid. Tootjate informeerimisel on käegakatsutavam kasu siis, kui käiakse vaatamas konkreetsete tootjate igapäevaseid tegemisi, nende probleeme ja tutvutakse looduses võimalike keskkonnaohtlike objektidega.

Õppepäevad toimusid 22.02.2005 Jänedal, kus osalesid Lehtse, Ambla ja Albu valla elanikud ning põllumajandustootjad, 09.03.2005 Järva-Jaanis, kus osalesid Järva-Jaani, Roosna-Alliku ja Paide valla elanikud ning põllumajandustootjad ning 15.03.2005 Koerus, kus osalesid Koeru, Koigi ja Kareda valla elanikud ning põllumajandustootjad. Teoreetilisele osale järgnesid väljasõidud, kus tutvuti karstinähtudega, kaitsmata põhjavee piirkondadega, allikate paiknemisega ning arutati säästva tootmise võimalikkusi tulenevalt keskkonnakaitse vajadustest. Bussis jätkus elav arutelu huvipakkuvatel teemadel. Põhilist huvi tunti seadusandlike nõuete ja nendest tulenevate lubade vajalikkuse ja taotlemise vastu.

22.02.2005 tutvuti õppepäeva raames Hoogla talu ja OÜ Lemar-LM loomakasvatuse olukorra ja probleemidega.

09.03.2005 külastati OÜ Metstaguse Agro Tamme farmi, Mürgi talu ning OÜ Karinu PM Ramma farmi.

22.03.2005 külastati OÜ Koeru PM laaneotsa laudakompleksi ning OÜ Estonia Sõrandu farmi. Kõik osalejad said ka kaardi, kust võis näha nende piirkondade kaitsmata põhjaveega alasid, maaparandusobjekte, karstilehtrite ja allikate asukohti.

Õppepäevad viidi läbi Järvamaa keskkonnateenistuse, Jäneda Õppe ja Nõuandekeskuse ning AS Maves koostöös.

Tamme farmi uudistamas

TIIU VALDMAA