2018Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja kõrgemate taimede inventuur Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni vahelistes kavandavates teekoridorides
2018Sammalde, samblike ja seente inventuur Soodla harjutusvälja ja Kaitseväe keskpolügooni vahelistes kavandavates teekoridorides