2019Lääne-Virumaa Haljala valla Oandu küla Oandu paisu geoloogiline uuring
2019Harjumaa Lääne-Harju v Vaikse k Väljaotsa kü Valdek tootmishoone ehitusgeoloogiline uuring
2018Harjumaa Loomäe tee 9 tootmis- ja laohoone ehitusgeoloogiline uuring
2018Tallinna Põhja -Tallinna lo Kotzebue tn 10 parkla ehitusgeoloogiline uuring
2018Lääne-Virumaa Tobia k Raba kü AS OG Elektra laohoone ehitusgeoloogiline uuring
2018Mulgimaa elamuskeskuse ehitusgeoloogiline uuruing
2017Alutaguse Alajaama ehitusgeoloogiline uuring
2017Läänemaa Noarootsi Spithami k Põõsaspea neeme tuletorni ehitusgeoloogiline uuring
2016Tallinnas Haabersti linnaosas Mustjõe linnuvaatlusplatvormi ehitusgeoloogiline uuring
2016Tallinnas Kristiine linnaosas Kuldnoka tänava (lõigul Mooni tänav - Mustamäe tee) taastusremondi ehitusgeoloogiline uuring
2015Tallinnas Peterburi tee 66 // 70 geoloogiline uuring parkla rajamiseks
2014Läänemaal Hanila vallas Tooma 2. tuulepargi ehitusgeoloogiline uuring
2014Läänemaal Noarootsi vallas Hara sadama ehitusgeoloogiline uuring
2014Harjumaal Viimsi vallas Rohuneeme külas Rohuneeme kalmistu geoloogiline uuring
2014Harjumaal Anija vallas Vetla kalapääsu geoloogiline uuring
2013Pärnu linnas Loode-Pärnu tööstusküla I etapi ehitusgeoloogiline uuring
2013Pärnu rannaniitude linnuvaatlustornide ja matkaraja ehitusgeoloogiline uuring
2013Harju maakonnas Harku vallas Muraste hariduskeskuse ehitus- ja hüdrogeoloogiline uuring
2013Tallinnas Kristiine linnaosas Liimi tn 1b detailplaneeringu hüdrogeoloogiline eksperthinnang ja keskkonnaseisundi hinnang
2012Veeteede Ameti Tartu sadama kai ehitusgeoloogiline uuring
2012Ida-Virumaal Kohtla-Järve linnas projekteeritava kuivenduskraavi geoloogiline uuring
2012Harjumaal Rae vallas Järveküla külas Karja tee ja Härja tee geoloogiline uuring
2012Väike-Pakri ja Suur-Pakri tulepaakide asukohtade ehitusgeoloogiline uuring
2011Harjumaal Keila vallas Ohtu külas navigatsioonisüsteemi antenni asukoha ehitusgeoloogiline uuring
2011Ehitusgeoloogiline hinnang Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas Ojaküla Tuulepargi vunadmentide süvendi pinnasekihtide kohta
2011Tallinnas Rannamõisa tee vee ja kanalisatsioonitrassi ehitusgeoloogiline uuring
2011Lääne-Virumaal Rakvere linna vee- ja kanalisatsiooni torustike ning kanalisatsioonipumplate ehitusgeoloogiline uuring
2011Tallinnas J. Köleri ja Fr. R. Faehlmanni tn vee ja kanalisatsiooni torustike ehitusgeoloogia
2011Kohtla-Järve - Sompa - Tammiku - Ahtme soojusmagistraali geoloogilised uurimistööd
2011Harjumaal Rae vallas Veneküla külas Tallinna vangla ala ehitusgeoloogia
2011Põltsamaa linnas Põltsamaa paisjärve geoloogiline uuring
2010Ida-Virumaal Vaivara vallas õlitehase ehitusgeoloogilia
2010Harjumaal Paldiski tuulepargi ehitusgeoloogia
2010Harjumaal Saku vallas Kiisa Vabaajakeskuse ehitusgeoloogilia
2009Harjumaal Maardu linnas Kroodi oja geoloogiline ja reostuse uuring ning aruande koostamine
2008Ehitusgeoloogilised uurimistööd Eesti-Vene riigipiiril
2008Pärnumaal Sauga vallas tehisjärve geoloogiline uuring
2008Läänemaal Hanila vallas Tooma, Allani ja Rebasekivi maaüksustele planeeritavate tuulikute ehitusgeoloogiline uuring
2008Ida-Virumaal Aseri tuulepargi teede ja platside ehitusgeoloogia
2007Nabala lubjakivimaardla kasutuselevõtu võimalik mõju Harju alamvesikonna vee seisundile
2007Viru vangla territooriumi ja selle ümbruse maa-alade põhjavee režiimi seire ja vettkandvate kivimite filtratsiooniomaduste hinnang
2007Sillaotsa soolaliivalao ümbruse kloriidireostuse hüdrogeoloogiline uuring
Kokkuvõte
2007Eesti Vabaõhumuuseumi külastuskeskus - Ennistuskoda Kanut - Tallinna muuseumide ühishoidla asukoha ehitusgeoloogiline uuring
2007Ida-Virumaal Kohtla-Järve piirkonna reoveevõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusgeoloogiline uuring
2005Rapla maakonnas Kohilas Jõe tn 21 maaüksuse ehitusgeoloogilised uuringud
2005Tartu Emajõe-Ülejõe 110kV kaablitrassi ehitusgeoloogiline uuring
2004AS Assistor krundi geotehniline uuring Harjumaal Paldiskis
2003Tartu vee- ja reoveevõrgustiku laiendamise ja rekonstrueerimise ehitusgeoloogia aruanne
2003Tallinnas Astangu piirkonna hüdrogeoloogiline iseloomustus
1998Järvamaal Väätsa prügila ja savimaardla (Järva maakond): geotehnilised, geoloogilised ja hüdrogeoloogilised uuringud (koostööprojekt COWI Consulting Engineers and Planners AS, Taani)
1998Ida-Virumaal Uikala prügila täiendavad uuringud
1998Kihnu sadama geotehnilised uuringud