2019Tallinnas A. Lauteri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
2019Tartumaal Puhja vallas Ulila II turbatootmisala keskkonnamõju hindamine
2017Miinisadama keskkonnakorralduskava
2018Paldiski linnaku keskkonnakorralduskava
2018Põltsamaa linnas Silla tn 1a hüdroenergia tootmise käivitamise keskkonnamõju hindamine
2018Jõhvi linnaku keskkonnakorralduskava
2018Projekti „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine“ raames ellu viidava Sindi paisu avamise ja tehiskärestiku rajamise keskkonnamõju eksperthinnangu ning Sindi väliujula piirkonnas Pärnu jõe põhja süvendamise keskkonnamõju hindamine
2018Tartumaal Peipsiääre vallas Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamiseks insenertehnilise tegevuskava keskkonnamõju hindamine
2017Tallinnas Mäepealse tn 21 ja 25 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
2017Pärnumaal Saarde vallas Kamali II ja III karjääri keskkonnamõju hindamine
2016Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“ keskkonnamõju strateegiline hindamine
2014Kalade rändetee avamine Linnamäe hüdroelektijaama paisu juures - keskkonnamõju eelhinnang
2014Ida-Virumaal Narva karjääri mäeeraldistel allmaakaevandamise keskkonnamõju hindamine
2014Kuusiku Altveski katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju eelhindamine
2014Külmoja Vesiveski paisu vare kujundamine kärestikuks keskkonnamõju eelhindamine
2014Vana-Veski (Puiatu) paisu kujundamine kalapääsuks keskkonnamõju eelhindamine
2014Ao I (Ao veskijärve) paisu likvideerimise keskkonnamõju eelhindamine
2013Vaidava jõe kalakoelmute taastamise keskkonnamõju eelhindamine
2013Are jõe seisundi parandamise keskkonnamõjude eelhindamine
2013Laeva paisjärve kalapääsu projekti keskkonnamõju eelhindamine
2013Tartu maakonnas Nõo vallas Tõravere alevikus Tõravere vesiveski kinnistul Elva jõel asuva kalapääsu rajamise keskkonnamõju eelhindamine
2013Harjumaal Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused - keskkonnamõju hindamine
2013Elva jõe tervendamise ja Peedu paisu kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju eelhindamine
2013Rakvere, Kastani tn 16 DP keskkonnamõju strateegiline eelhindamine
2012Koseveski paisu kalapääsu keskkonnamõju eelhindamine
2012Keskkonnamõju hindamine ja vee erikasutusloa taotlemine Kernu paisjärve rekonstrueerimisel
2012Maanteeameti Lääne regiooni Viljandi maakonna Tääksi ja Tääksi II karjääride keskkonnamõju hindamine
2012Pärnu Kaubamajaka laienduse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
2012Pärnu Ranna pst 7 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline eelhindamine
2011ABB detailplaneeringu keskkonnamõju eelhindamine
2011Kamari kalapääsu keskkonnamõju eelhindamine
2011Ninametsa lubjakivikarjääris kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamise programmi koostamine ja avalikustamine
2011Võrumaal Pärlijõel, Kagu külas, Ala-Raudsepa kinnistul asuvale paisule kalapääsu rajamiseks keskkonnamõju eelhindamine
2011Võrumaal Pärlijõel, Sänna külas, Mäeveski kinnistul asuvale paisule kalapääsu rajamiseks keskkonnamõju eelhindamine
2011Vormsi jäätmekeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju straeegiline eelhindamine
2011Lääne-Virumaal Metsaniidu II liivakarjääri maavara kaevandamise loa taotlusega kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine
2010Tallinnas Kristiine linnaosas Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
2009Aruküla 330/110/10 kV alajaama ja selle võrku ühendamiseks vajalike 330 kV liini sisseviikude Aruküla AJ – Vaida sõlme vahel keskkonnamõju strateegiline hindamine
2009Endisel Raadi lennuväljal Eesti Rahva Muuseumi uue hoone rajamisega seotud kinnistutel kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine
2009ESTLINK II maismaakaabli trassi keskkonnamõju hindamine
2009Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Ebavere külas Karja katastriüksusele algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
2008Harju maakonnas Kose Vallas Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla dekomisjoneerimise keskkonnamõju hindamine
2007Tehniline abi keskkonnasaaste vähendamiseks Ahtme soojuselektrijaamas - keskkonnamõju hindamine
1998 Eesti Soojuselektrijaama UTT-3000 tsehhi ja tsehhiga seotud objektide keskkonnaaudit.
2007Tööstusjäätmete ja poolkoksi ladestuspaikade sulgemise ettevalmistus Kohtla-Järvel ja Kiviõlis 2003/EE/16/P/PA/012 keskkonnamõju hindamine
2007Tehniline abi vooluveekogude ökoloogilise kvaliteedi parandamiseks keskkonnamõju hindamine. Kokkuvõtted: Emajõgi, Esna jõgi, Kasari jõgi, Kunda jõgi, Loobu jõgi, Mustoja jõgi, Õhne jõgi, Pärnu jõgi, Pirita jõgi, Piusa jõgi, Valgejõgi, Vasalemma jõgi
2007Tartu-Viljandi-Sindi 110 kV liini rekonstrueerimise 330/110 kV ülekandeliiniks projekti keskkonnamõju hindamine
Kokkuvõte
20062007-2013 struktuurivahendite kasutamise rakenduskavade keskkonnamõju strateegiline hindamine
2005EMAS määruse (nr 761/2001) rakendamine Eestis (Tauw dv + AS Maves)
2005Balti-Kiisa 220 kV ülekandeliinide renoveerimine 330 kV ülekandeliiniks keskkonnamõju hindamine
Kokkuvõte
2004Keskkonnastrateegia strateegilise keskkonnamõju hindamine
2003Viru Keemia Grupp AS ettevõtete keskkonnajuhtimissüsteemi audit
2003Koigi järve taastamise keskkonnamõju hindamine
2003Maaelu arengukava strateegiline keskkonnamõju hindamine
2002Eesti Riiklik arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks- ühtne programmdokument (RAK/SPD) 2003-2006 strateegiline keskkonnamõju hindamine
2002Põlevkivi poolkoksi kuivladestamine ja poolkoksist täiteaine valmistamine - keskkonnamõju hindamine
2001Keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine ehitusmaterjale tootvates ettevõtetes raames (NIRAS A/S, Taani Tehnoloogia Instituut + AS Maves)
2001AS Tallinna Soojus keskkonnaaudit
2000Tapa raudteesõlme renoveerimise eeluuring ja keskkonnamõju hindamine (Cowi, BCEOM + AS Maves)
2000Kagu-Eesti raudteesõlme ümberehituse eeluuring ja keskkonnamõju hindamine
2000Linnamäe hüdroelektrijaama taastamise keskkonnamõju hindamine
1999Eesti Elektrijaam-Püssi 330kV liini trass ja eelprojekt - keskkonnaekspertiis