2019Peterburi 58a reostusuuring
2018Tallinn, Peterburi tee 57b reostusuuring
2018Pärnu lennujaama reostusuuring
2017Bekkeri sadama kai nr 1 projekteeritava laienduse aluse merepõhja setete reostusuuring
2015Harjumaa Harku valla Türisalu küla Lauri 1 ja Lauri 2 kinnistute eramute rajamise võimaluste hinnang sõltuvalt Keila-Joa raketibaaasi jääkreostusest
2014Toila valla Koolme mü jääkreostuse likvideerimise projekt
2014Tapa veduridepoo täiendavad uuringud
2014Umbsaare ABT reostuskolde pinnase kontrolluuringud ja reostuskaardi koostamine
2014Viruvere ABT Pinnase kontrolluuringud ja reostuskaardi koostamine
2014Tapa Veduridepoo reostuskolde pinnase kontrolluuringud ja reostuskaardi koostamine
2013Vesta terminali reostusuuringud Muugal Õli tn 3
2013Tallinna Botaanikaaia tiikide reostusuuring
2013VKG Kaevandused Kohtla-Nõmme tööstuse 20 territooriumi jääkreostuse uuringud
2013Paldiski mnt 70c reostusuuringud
2013Reostusuuring naftasaaduste sisalduse määramiseks AS Eraküte Tartu katlamajades
2013Vesta terminali reostusuuringud Muugal Õli tn 3 -II etapp
2013Kukruse-Jõhvi sademeveesüsteemi võimaliku reostusallika uuring
2013Keila jõe valgala reostuskoormuse uuring
2013Tallinn-Väike depoo reostuskaardi koostamine
2013Tapa Veduridepoo ja Tallinn-Väike depoo reostuse leviku kontroll
2013Tallinna Kesklinna linnaosa Tartu mnt. 86b reostusiuuring
2013Statoili Linnahalli tankla pinnasekvaliteedi kontrolluuring
2013Toila valla Toila aleviku riigiomandis oleva Koolme maaüksuse naftareostuse uuringToila valla Toila aleviku riigiomandis oleva Koolme maaüksuse naftareostuse uuring
2012Tallinn Peterburi tee 62a edelaosa reostusuuting
2012Narva- Jõesuu Kesk 4 pinnasereostuse uuring
2012Tatari tn 51a, Tatari tn 53 Vana-Lõuna tn 4 , Vineeri tn 2, Vineeri tn 4, Vineeri tn 6, Vineeri tn 8, Pärnu mnt 69, Pärnu mnt 69a ja Pärnu mnt 69b kinnistute detailplaneeringu hüdrogeoloogia ja reostuse uuring
2012Vana-Lõuna tn 39 asuva tehasehoone reostusuuring
2012J.Smuuli tee 43 kinnistu täiendav reostusuuring
2012Additional soil investigations in Tallinn Väike and Tapa depots
2012Phase 2 investigation in Narva
2011Tuula tee 5 reostusuuring
2011Pinnaseproovide võtmine Kopli Kaubajaama jääkreostuskoldest
2011Tallinn-Tartu mnt 30.km reostuse likvideerimine-II osa
2011Marja tn. 5 pinnasereostus
2011Kadrioru alajaama pinnasereostuse uuringute teostamine
2011Neste Järve tankla reostusuuring
2011Ülemiste (Masina tn 18) katlamaja rostusuuring
2011Tuukri, Jõe ja Karu tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu pinnase ja pinnasevee reostusuuringud
2009Pärnu endise lennuvälja maa-ala kütusereostuse uuring
2008Turba asula endise puiduimmutustehase arseenireostuse likvideerimine II järk. Reostusuuring.
2001Ämari lennubaas endise kütuselao piirkonna puhastustööd.
2000Süsta tn 15 asuva endise NL sõjaväekütusehoidlas 2000. a puhastustööd.
2000Paide naftabaasi reostuse likvideerimine.
2000Aruküla 220 kV alajaama piirkonna põhjavee puhastustööd.
2000Edelaraudtee Tartu depoo jääkreostuse likvideerimistööd.
1998Pärnu jõe valgala reostuskoormuse uuringud, II faas. 
1999Süsta tänava endise NL sõjaväe jääkreostuse puhastustööd.
1993-2000Tapa lennuvälja puhastustööd. - Kokkuvõte.