Puurkaevude rajamine

Tamponeerime ja projekteerime puurkaeve. Puurkaeve ja puurauke rajame uuringute ja sere jaoks. Joogiveepuurkaeve me ise kahjuks enam ei raja.

Asjalikku nõu puurkaevude kohta annab Toomas Kupits telefonidelt 611 2929 või 504 1059 ning meiliaadressilt kupits@maves.ee.

puurkaevude rajamine