Puurkaevude rajamine

Tamponeerime ja projekteerime puurkaeve. Puurkaeve ja puurauke rajame uuringute ja sere jaoks. Joogiveepuurkaeve me ise kahjuks enam ei raja.

Asjalikku nõu puurkaevude kohta annab Toomas Kupits telefonilt 504 1059 ning meiliaadressilt kupits@maves.ee.

puurkaevude rajamine