Reostus- ja keskkonnauuringud

Uurime põhjavee- ja pinnasereostust ning tegeleme reostuse lokaliseerimise ja likvideerimisega. Teeme veekogude keskkonnaseisundi ja reostuskoormuse uuringud.  Teostame veekvaliteedi seiret. Proove võtavad atesteeritud proovivõtjad (pinnavesi, põhjavesi, heit- ja reovesi, reoveesete).

Reostus- ja keskkonnauuringud