2019Hüdrogeoloogilised uuringud ja arvutused Pärnumaal Sindi paisu avamisel Kurina jõe suudmest ülesvoolu
2018Tallinnas Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala DP hüdrogeoloogiline iseloomustus
2018Tallinnas Haabersti linnaosas Järveotsa tee 1a hüdrogeoloogiline hinnang detailplaneeringu koostamiseks
2018Hüdrogeoloogiline uuring Tallinnas Ehitajate tee 93/91 ja Kadaka tee 141
2017Tallinnas Estonia pst 7 hüdrogeoloogiline eksperthinnang
2017Tallinnas Kesklinna linnaosas Endla tn 13 ja Lõkke tn 3a/5 detailplaneeringu ala hüdrogeoloogiline eksperthinnang
2016Hüdrogeoloogilised uuringud ja arvutused Sindi paisu avamise projekteerimisel
2016Rapla linna Uusküla veehaarde uuring
2015Narva karjääri allmaakaevandamisest tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste prognoosi mudeli korrigeerimine
2014Sirgala harjutusvälja tulevase veetaseme modelleerimine
2013Tallinna Rävala pst 8 ja lähialale rajatava vundamendi juurdevoolu arvutus
2013Ülemiste liiklussõlme vasakpöörde tunneli pumpamiskatsete arvutused (Peterburi tee 2)
2013Tallinn Narva mnt 124 ehitusgeoloogiline uuring, projekti mõjude hüdrogeoloogiline eksperthinnang
2013Trummi veehaarde perspektiivse asukoha väljavalik
2013Punane tn 76 detailplaneeringu hüdrogeoloogiline eksperthinnang
2013Tallinn Mäekalda tn 23 ja 27 uuring koos projekti elluviimise hüdrogeoloogilise eksperthinnanguga
2013Tallinn Nõmme Särje tn 22a hüdrogeoloogiline uuring
2013Pirita linnaosa Kase tn 68b hüdrogeoloogiline uuring
2013Männiku tee 121 // Mahla tn 90 kinnistu pinnase reostusuuringud ja hüdrogeoloogiline ekspertiis
2013Tallinn Rävala pst 8 ja lähialale rajatava vundamendi juurdevoolu arvutus
2013Tallinna kesklinnas asuvate Pärnu mnt 113 // Rapla tn 1 ja Rapla tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringus kavandatu hüdrogeoloogiliste mõjude hinnang
2013Pandivere kaitset vajavate allikate registri koostamine, hüdrogeoloogised tööd
2013Estonia kaevanduse idatiiva kaevandusvee ärajuhtimise võimalused ja nende mõju uuring
2013Narva karjääri allmaakaevandamisest tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste prognoos mudeli koostamine
2013Hüdrogeoloogilised uuringud Viimsi vallas Randvere ja Lubja tee veekogumistiigi projekteerimiseks
2012Tondi tn 6, 8, 8a ja 10 DP elluviimise hüdrogeoloogiline uuring
2012Tallinnas Tobiase tn 1, 3, 5, 7, 9 ja J. Vilmsi tn 36, 38 ja 40 kruntide hüdrogeoloogiline uuring
2012Lubja lubjakivikarjääri ekspertarvamus - karjäärivee väljapumpamise keskkonnamõjud
2012Olümpia hotelli juurdeehituse rajamise hüdrogeoloogiliste mõjude hinnang
2012Tatari tn 6a ja 8 // Sakala tn 22 kruntide detailplaneeringu hüdrogeoloogiline hinnang
2012Hüdrogeoloogiline ekspertiis Tallinna Lasnamäe linnaosa Lagedi tee 8 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks
2011Hüdrogeoloogiline uuring Vaivara vallas Ida-Virumaal õlitehase alal
2011Hüdrogeoloogoline eksperthinnang Tallinna Kadaka tee 185 krundile keldriga kaupluslao rajamiseks
2011Tõnismägi 11a ja 13 hüdrogeoloogiline eksperthinnang
2011Hüdrogeoloogiline uuring Rae valla, Lehmja küla Taevavärava tee 8, 10-13, Taevavärava tee lõik L2 ja Sarapiku II kinnistute detailplaneeringu sade- ja drenaaživee ärajuhtimiseks
2011Mere pst 4 ja sellega külgneva ala hüdrogeoloogia ja jääkreostuse uuring
2011Soodevahe ja Veneküla küla Tallinna vangla piirkonna ja lähiala detailplaneeringu hüdrogeoloogiline hinnang
2011Peterburi tee 50a detailplaneeringu hüdrogeoloogiline hinnang
2011Eksperthinnang Kohila puhasti biotiikide rekonstrueerimise ja ajutise setteväljaku rajamise mõjust põhjaveele
2007Sillaotsa soolaliivalao ümbruse kloriidireostuse hüdrogeoloogiline uuring
2003Tallinna Astangu piirkonna hüdrogeoloogiline iseloomustus
1998Väätsa prügila ja savimaardla (Järva maakond): geotehnilised, geoloogilised ja hüdrogeoloogilised uuringud (koostööprojekt COWI Consulting Engineers and Planners AS, Taani)