Teostame ehitusgeoloogilisi uuringuid nii elamute, trasside kui suurehitiste rajamiseks.

Oleme teinud põhjaveevarude hindamisi ja põhjaveerežiimi uuringuid.

Omame kogemusi turbavarude hindamisel.

Meie spetsialistidel on hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsid, mis on vajalikud hüdrogeoloogilisteks uuringuteks, hüdrogeoloogiliseks kaardistamiseks, puuraukude ja puurkaevude projekteerimiseks ning puuraukude ja puurkaevude puurimiseks ja likvideerimiseks.

Geoloogilised uuringud